Коригування семестрового балу

Коригування семестрового балу  у Запорізькій гімназії № 93 здійснюється відповідно до наказу МОН України  від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів розділ 3.Оцінювання навчальних досягнень учнів, п. 3.2. після І семестру та після ІІ семестру навчального року :

«Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою I семестр або II семестр.  Колонки для   виставлення   скоригованих   оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний   термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання  підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин   не   були   атестовані, звертаються до    керівника загальноосвітнього  навчального  закладу  із заявою про проведення відповідного оцінювання,  у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Наказом керівника загальноосвітнього   навчального   закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або  його  заступник)  та  членів  комісії:   голови   методичного об'єднання,  вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік   проведення    оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви.  У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного   методичного об'єднання і затверджуються  керівником навчального закладу.  Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру.  Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії    покладається    відповідальність   за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при   цьому   скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання   видається   відповідний   наказ керівника навчального закладу.  Скоригована семестрова оцінка за I семестр виставляється до початку II семестру, за підсумками II семестру - не пізніше 10 червня поточного навчального року.

Підвищення семестрової оцінки учнями:

- 9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

- 10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою "За особливі успіхи у навчанні" та срібною "За успіхи у навчанні" медалями».

Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0496290-08#Text