Соціально-психологічна служба

Кондратенкова Катерина Миколаївна

Практичний психолог, спеціаліст першої категорії

Прийом з особистих питань:

вівторок, 15.00 - 17.00

Графік роботи практичного психолога

Види роботи практичного психолога

 • Психодіагностична робота – оцінювання психології та поведінки учнів у процесі НВП , складання їх кваліфікованої психологічної характеристики, що базується на достовірних і надійних даних, отриманих у процесі психологічного дослідження.

 • Консультаційна робота – складання і точне формулювання психолого-педагогічних рекомендацій, що випливають із результатів проведеного психодіагностичного обстеження; проведення бесід з тими, хто потребує консультативної допомоги; роботу з учителями й батьками, що виконується в межах психологічної просвіти; консультації батьків з питань проблемних відносин із дітьми, вчителів та учнів з питань взаємин між собою, розвитку інтелектуальних та творчих здібностей, з питань профорієнтації.

 • Психопрофілактична робота – виконання завдань запобіжного характеру, що попереджають настання небажаних психологічних наслідків у розвитку дитини, наприклад появу небажаних рис характеру; спрямована на охорону психічного здоров’я учнів.

 • Корекційно - відновлювальна та розвивальна робота – здійснення безпосереднього впливу психолога на будь якого учасника НВП, з метою виправлення наявних недоліків у розвитку, зміни їх психології або поведінки; або з метою розвитку здібностей та схильностей.

 • Психологічна просвіта – підвищення психологічної компетенції та психологічної грамотності учасників НВП.

 • Навчальна діяльність – підготовка учнів до участі у олімпіадах.

Гончарова Марина Вікторівна

Соціальний педагог, спеціаліст першої категорії

Прийом з особистих питань:

вівторок, 15.00-17.00

Графік роботи соціального педагога

Види роботи соціального педагога

 1. Діагностична робота - вивчення особливостей діяльності і розвитку мікроколективу (класу), шкільного колективу в цілому.

 2. Прогностична робота - робота з девіантними підлітками. Тренінги щодо розвитку однієї чи декількох соціальних навичок, моделей поведінки.

 3. Консультативна робота - консультування для всіх учасників НВП у сфері соціального захисту, професійного самовизначення та соціальної адаптації.

 4. Захисна робота (зв’язки з громадськістю) - організація взаємодії педагогічного колективу, батьків, громадських об’єднань та організацій, служб у справах неповнолітніх, служб соціального захисту, правозахисних органів, методичних установ щодо виховання, оздоровленнята соціального патронажу дітей.

 5. Профілактична робота - профілактика правопорушень неповнолітніх, попередження девіантної поведінки; профілактика негативних соціальних явищ в освітньому середовищі.

 6. Соціально-перетворювальна - соціально-педагогічний супровід соціально-незахищених категорій дітей.

 7. Організаційна робота - аналіз облікової інформації щодо соціально-педагогічного патронажу дітей та підлітків; організація інформаційних заходів, визначення частоти і місць їх проведення, складання планів, звітів; підготовка до виступів на засіданнях педради, методичних об’єднаннях класних керівників, психолого-педагогічних семінарах; організація соціально корисної діяльності дітей і підлітків; консультації в наукових центрах, участь у нарадах, семінарах для соціальних педагогів.