Прозорість та відкритість діяльності закладу

Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу 

Органи управління закладу освіти:  

Мова освітнього процесу - українська

Створення умов для функціонування та розвитку закладу 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою (перелік програм до робочого навчального плану):

Навчальний план Запорізької гімназії №93 Запорізької міської ради Запорізької області на 2023-2024 навчальний рік

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) (розділи XІІ-ХІІІ ЗНЗ-1) 

Умови  доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами:
Створення умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами забезпечується відповідно до статті 19 Закону України «Про освіту» та чинного Статуту Запорізької гімназії № 93.
Станом на 01 вересня 2023 року у закладі відсутні класи з інклюзивною формою навчання.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та  оплати:

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Результативність діяльності

Результати моніторингу якості освіти:

Фінансування 

Кошторис 2020 2021 2022 2023 2024

Інформація щодо можливого отримання коштів з інших джерел, не заборонених законодавством